Your search has found 1 job

IT projektový manažer je zodpovědný za řízení projektů uvnitř společnosti. Jeho úkolem bude plánovat, koordinovat a řídit IT projekty od začátku až do konce tak, aby splňovaly požadavky zadavatele a byly včas a v rámci stanovených finančních a časových omezení. Budete spolupracovat s různými odděleními v organizaci, externími dodavateli a klienty, pro zajištění, že projekt je implementován úspěšně a splňuje požadavky zadavatele.

Vaše zodpovědnosti na projektu:

 • Identifikace a stanovení cílů projektu a vytvoření plánu jejich dosažení
 • Řízení týmu projektu a koordinace práce jednotlivých členů týmu
 • Řešení problémů a konfliktů, které mohou v projektu vzniknout
 • Stanovení rozpočtu projektu a sledování výdajů
 • Zajištění dodržování termínů a splnění cílů projektu v rámci stanovených finančních a časových omezení
 • Poskytování pravidelných zpráv o stavu projektu a vývoji
 • Řešení komunikačních problémů mezi různými účastníky projektu
 • Příprava dokumentace projektu a jeho závěrečná zpráva

Požadavky na pozici

 • Praxe v oblasti řízení IT projektů
 • Certifikace Prince2 
 • Zkušenosti s plánováním a řízením projektů
 • Znalosti a zkušenosti s různými metodikami řízení projektů (např. Scrum, Waterfall)
 • Schopnost komunikovat a vyjednávat s různými účastníky projektu (včetně klientů a externích dodavatelů)
 • Schopnost pracovat v týmu a vést tým k dosažení cílů projektu
 • Schopnost rychle reagovat na změny a řešit problémy
 • Analytické myšlení a schopnost rozhodování
 • Výborné organizační schopnosti a schopnost plánovat a řídit čas
 • Dobré znalosti anglického jazyka (zejména v oblasti IT).

 

 

Job type: Contract
Emp type: Full-time
Pay interval: Daily
Pay rate: 5.000 Kč