Job title: Frontend Developer
Job type: Contract
Emp type: Full-time
Industry: Telecommunications
Functional Expertise: IT
Skills: Typescript Javascript Základy SQL PL/SQL React angular Jest Vue HTML CSS
Pay interval: Daily
Pay rate: 6.000 Kč
Job published: 12/05/2023
Job ID: 32383

Job Description

Rádi modernizujete zastaralé uživatelské rozhraní?
Ve frontendovém vývoji jste jako doma a ovládáte React?
Chcete pracovat Remote a nevadí vám se dostavit na handover během onboardingu?

Představujeme projekt v oblasti telekomunikací, zaměřený na B2B Architecture.
U našeho klienta probíhá modernizace uživatelského rozhraní pomocí inovativních řešení.
V rámci tohoto projektu se vytvářejí nové frontendové aplikace a modernizuje se stávající rozhraní.

Zodpovědnosti na projektu:
- Vývoj frontendových komponent a funkcionalit pro nové aplikace.

- Zlepšování uživatelského zážitku, výkonu a responzivnosti stávajících uživatelských rozhraní.
- Integrace nových aplikací s backendovými systémy.
- Poskytování podpory, opravy a údržba frontendových aplikací.
- Úzká spolupráce s týmem a komunikace se zákazníkem pro porozumění požadavkům a cílům projektu.

Technologie:
- Typescript, Javascript
- React
- Základy SQL, PL/SQL
- Jest (zkušenosti s FE/Unit testováním)
- CSS, SASS, SCSS
- HTML
- NPM (Yarn, PNPM,...)
- Zkušenosti s návrhem UI

Nice to have:
- Angular
- Vue.js